พากันทำดี ดำน้ำเก็บขยะในแนวปะการังหมู่เกาะพะงัน
  • 15 พ.ค. 2565
  • 87

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับนักดำน้ำอาสาสมัคร 30 คน จัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.สุราษฎร์ธานี ดำน้ำตัดอวน เก็บขยะในแนวปะการังที่เกาะแต เกาะบ่อกอก อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ได้ขยะทั้งสิ้น 350 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็น สมอเรือ อวน เชือก ที่มาจากการทำการประมง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง