พาสำรวจหาด หาชนิดพืชช่วยฟื้นฟูชายหาดบางสะพาน
  • 15 พ.ค. 2565
  • 27

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจระบบหาดแหลมกุ่ม (T5D089) ระบบหาดบ้านทางสาย (T5D090) ระบบหาดหาดบ้านกรูด (T5D091) ระบบหาดบางสะพาน (T5E094) เพื่อศึกษาชนิดพันธุ์พืชชายหาดที่มีความเหมาะสมต่อการฟื้นฟูเสถียรภาพชายหาด โดยการพิจารณาจากคุณสมบัติในการยึดเกาะเม็ดทราย การทนต่อสภาพแวดล้อม การกระจายตัวบริเวณชายหาด การทนต่อแรงลมทะเล การทนต่อความเค็มของน้ำทะเล ผลการสำรวจพบพืชชายหาดที่กระจายตัวตั้งแต่แนวชายฝั่งลึกเข้าไป 50 เมตร ได้แก่ ผักบุ้งทะเล หญ้ากก ถั่วคล้า หญ้าไม่ทราบชนิด เป็นต้น ส่วนพืชชายหาดที่คาดว่ามีศักยภาพที่เหมาะสมต่อการฟื้นฟูเสถียรภาพชายหาดพบ 2 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้งทะเล (Lpomoea pes-caprae) ถั่วคล้า (Canavalia rosea) ทั้งนี้ จะสำรวจในพื้นที่อื่นๆ และหาข้อสรุปชนิดพืชที่เหมาะสมในการฟื้นฟูเสถียรภาพชายหาดต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง