กรม ทช. ไปอ่างทองร่วมงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
  • 16 พ.ค. 2565
  • 802

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 โดยมีนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วย รมว.ทส. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรม ทช. นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรม ทช. พร้อมด้วย ผู้บริหารในสังกัดระทรวง ทส. เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ณ บ้านดอนปลาสร้อย ม.8 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจําปีของชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ก่อให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้และช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ สำหรับปีนี้กรมป่าไม้จัดงานวันต้นไม้ประจําปีของชาติ 2565 ภายในงานมีกิจกรรมปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ภายในบริเวณวัดม่วง การมอบต้นไม้ให้กับนายอำเภอในจังหวัดอ่างทอง 7 อำเภอ การมอบเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติรักป่ารักแผ่นดินแก่ผู้ที่ให้การสนับสนุนในการจัดงาน ในส่วนของ กรม ทช. ได้มีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านปะการังและสัตว์ทะเลหายาก พร้อมทั้งจัดกิจกรรมถาม-ตอบ แจกของรางวัลให้กับประชาชนที่มาร่วม ในโอกาสนี้ รมว. ทส. ผู้บริหาร ทส. หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมปลูกต้นไม้ 1,010 ต้น พร้อมเชิญชวนประชาชนให้ร่วมกันปลูกต้นไม้คนละต้น เพื่อช่วยกันดูแล รักษา และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง