เก็บขยะปากคลองปากบาราต่อเนื่อง ลดขยะลงทะเลสตูล
  • 16 พ.ค. 2565
  • 762

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) จัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) บริเวณปากคลองปากบารา ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ได้ขยะ 82 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็น ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) ขวดพลาสติกอื่นๆ ขยะอินทรีย์  และโฟมก้อน ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ และขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ลด เลิก การทิ้งขยะ เพื่อลดปริมาณ และผลกระทบของขยะลอยน้ำ ที่จะไหลลงสู่ทะเลต่อไป

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง