พาสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่มเกาะสามบ้านตันหยงโป
  • 17 พ.ค. 2565
  • 19

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนล่าง ร่วมกับ สำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) และ อบต.ตันหยงโป สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและเก็บตัวอย่างทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง เห็ด รา และพันธุ์พืชที่สำคัญ ในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น บริเวณกลุ่มเกาะสามและชายฝั่งบ้านตันหยงโป ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ผลการสำรวจพบสัตว์น้ำกลุ่มหลักคือ กลุ่มปู (ปูหิน ปูม้า และปูใบ้) และกลุ่มหอย (หอยกะทิ หอยกะพง และหอยตลับ) พันธุ์ไม้กลุ่มหลักที่พบคือ ต้นมะนาวผีผลกลม ต้นโพธิ์ทะเล และต้นตะบูนขาว และบริเวณชายฝั่งบ้านตันหยงโปพบหญ้าทะเล 3 ชนิด ได้แก่ หญ้าใบมะกรูด หญ้าเงาใบเล็ก และหญ้าคาทะเล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง