คณะผู้บริหาร ทช. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  • 18 พ.ค. 2565
  • 58

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี พร้อมด้วย รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัด กรม ทช. บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ ห้องส่งใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการแสดงออก ถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ ทรงมีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง