สร้างบ้านให้ปลา เสริมความสมบูรณ์บ้านควนตุ้งกู ทะเลตรัง
  • 18 พ.ค. 2565
  • 26

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ควนตุ้งกู อ.กันตัง จ.ตรัง 40 คน จัดกิจกรรม สร้างบ้านให้ปลา บ้านควนตุ้งกู ณ ท่าเทียบเรือบ้านควนตุ้งกู อ.กันตัง จ.ตรัง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์น้ำ เพิ่มปริมาณความสมบูรณ์ทะเลตรังต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง