ต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตประเทศเดนมาร์ก ดูงานวิจัยทะเล
  • 18 พ.ค. 2565
  • 729

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน ต้อนรับเอกอัครราชทูตประเทศเดนมาร์ก H.E. Mr. Jon Thorgaard พร้อมด้วย Mrs. Camilla Thorgaard และ Mrs. Alice Rosengren Skov ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานและภารกิจของงานวิจัย ของศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน ณ ห้องประชุมอาคารบุญเลิศ ผาสุก ภายในศูนย์วิจัยฯ แหลมพันวา จ.ภูเก็ต

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง