ลุ้นผลกระทบปะการังเกาะมันใน อุณหภูมิน้ำทะเลสูงต่อเนื่อง
  • 18 พ.ค. 2565
  • 29

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก สำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลโดยใช้อุปกรณ์วัดอุณหภูมิน้ำทะเล (Data logger) บริเวณสะพานท่าเรือเกาะมันใน และอ่าวต้นเลียบ เกาะมันใน อ.แกลง จ.ระยอง พบว่าอุณหภูมิของน้ำทะเล ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2565 บริเวณสะพานท่าเรือเกาะมันใน อุณหภูมิอยู่ในช่วง 28.06 - 32.81 องศาเซลเซียส โดยมีค่าเฉลี่ย 30.96 ± 0.88 องศาเซลเซียส และบริเวณอ่าวต้นเลียบ อุณหภูมิอยู่ในช่วง 27.86 - 32.60 องศาเซลเซียส โดยมีค่าเฉลี่ย 30.69 ± 1.01 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม พบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลสูงกว่า 31 องศาเซลเซียส ทั้งสองสถานี และจากการสำรวจเบื้องต้น ไม่พบปะการังฟอกขาว โดย National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Coral Reef Watch ได้คาดการณ์ว่าในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2565 ปะการังจะยังไม่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ จะเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป ส่วนผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั่วไป พบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง