ขอคืนป่า ในเขตป่าสงวนฯ ป่าคลองกระบี่ใหญ่และป่าคลองเหนือคลอง
  • 19 พ.ค. 2565
  • 74

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมกับ ทสจ.กระบี่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กบ.1 (เหนือคลอง) กอ.รมน.กระบี่  ตชด.426 สภ.เหนือคลอง ตำรวจ กก.5 บก.ปทส.กระบี่ อบต.เหนือคลอง กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ สนธิกำลังปฏิบัติการทวงคืน (พลิกฟื้น) ผืนป่าตามโครงการรื้อถอนทลายคันดินและปรับสภาพพื้นที่ 1 แปลง เนื้อที่ 47-2-93 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกระบี่ใหญ่และป่าคลองเหนือคลอง บริเวณบ้านไสโป๊ะ ม.3 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง