ขอคืนป่า ในเขตป่าสงวนฯ ป่าคลองกระบี่ใหญ่และป่าคลองเหนือคลอง
  • 19 พ.ค. 2565
  • 778

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมกับ ทสจ.กระบี่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กบ.1 (เหนือคลอง) กอ.รมน.กระบี่  ตชด.426 สภ.เหนือคลอง ตำรวจ กก.5 บก.ปทส.กระบี่ อบต.เหนือคลอง กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ สนธิกำลังปฏิบัติการทวงคืน (พลิกฟื้น) ผืนป่าตามโครงการรื้อถอนทลายคันดินและปรับสภาพพื้นที่ 1 แปลง เนื้อที่ 47-2-93 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกระบี่ใหญ่และป่าคลองเหนือคลอง บริเวณบ้านไสโป๊ะ ม.3 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง