หารือการจัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อการอนุรักษ์พะยูนและสัตว์ทะเลหายาก ตรัง
  • 19 พ.ค. 2565
  • 42

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี พร้อมด้วยรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ คณะผู้บริหารในสังกัดกรมฯ ผู้แทนจากสมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประชุมหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลง เพื่อร่วมเตรียมการจัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อการอนุรักษ์พะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จ.ตรัง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลง ในการจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์วิจัยเพื่อการอนุรักษ์พะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จ.ตรัง ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน ณ พื้นที่ภายใต้การดูแลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวสิเกา จ.ตรัง โดยเป็นการสนับสนุนการอนุรักษ์พะยูน และสัตว์ทะเลหายากในประเทศไทยต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง