ตรวจสอบที่มาน้ำเสียไหลลงทะเล หาดกมลา ชายฝั่งทะเลภูเก็ต
  • 19 พ.ค. 2565
  • 359

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ทสจ.ภูเก็ต อบต.กมลา พร้อมด้วยเอกชนในพื้นที่ ตรวจสอบบริเวณที่ได้รับแจ้งน้ำเสียไหลลงทะเล เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 โดยตรวจสอบเส้นทางการระบายของน้ำโดยรอบเพื่อพิจารณาแหล่งที่มาของน้ำเสีย พร้อมสอบถามข้อมูลจากเอกชนในพื้นที่ รวมทั้งมีการเก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณชายหาด ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลบริเวณชายหาดกมลา พบค่า pH 7.98-8.02 ค่าออกซิเจนละลายน้ำ 6.14-6.58 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งนี้ คาดว่าน้ำเสียที่มีการระบายลงก่อนหน้า น่าจะได้รับการเจือจางโดยน้ำทะเลแล้ว อย่างไรก็ตาม พบน้ำเสียบางส่วนที่ขังอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง และอาจมีการไหลทะลักได้ในกรณีที่มีฝนตกหนัก ทั้งนี้ยังอยู่ในระหว่างตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัด โดยศูนย์วิจัยฯ ได้ประสานงานและสนับสนุนด้านข้อมูลให้กับสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 15 เพื่อใช้ประกอบในการวางแผนและบรรเทาปัญหาในอนาคตต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง