เครือข่ายและอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เก็บขยะวัดขุนสมุทรจีน
  • 19 พ.ค. 2565
  • 41

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับ นายวิษณุ เข่งสมุทร ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่ง พร้อมด้วย กลุ่มสมาชิกเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลในพื้นที่ 30 คน จัดกิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม บริเวณวัดขุนสมุทราวาส (วัดขุนสมุทรจีน) ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ สามารถเก็บขยะได้ 1,350 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็น ขวดเครื่องดื่มพลาสติก โฟม ขวดเครื่องดื่มแก้ว ขยะทั่วไป และเศษไม้

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง