กรมทะเล ร่วมงานเสวนา ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม
  • 20 พ.ค. 2565
  • 256

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานเสวนา "ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีขึ้นกว่าเดิม" โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และคณะผู้บริหารในสังกัด ทส. ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมนิสิตเก่าเศรษฐศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เข้าร่วมงานเสวนา ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ ซึ่งในงาน นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "อดีต ปัจจุบัน อนาคต ของประเทศไทยที่ดีขึ้นกว่าเดิม" โดยนายกรัฐมนตรีได้สรุปผลงานที่ผ่านมาของรัฐบาลในแต่ละด้าน พร้อมเน้นย้ำที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมถึงแสดงวิสัยทัศน์และข้อเสนอแนะ อีกทั้งทิศทางการปรับตัวรับมือเพื่อวางรากฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในอนาคตสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง