รวมใจคนสงขลา ฟื้นฟูชายฝั่งปากน้ำเทพา
  • 20 พ.ค. 2565
  • 810

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมกับ อบจ.สงขลา และ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) นำคณะจากวิทยาลัยชุมชนจังหวัดสงขลา ประมงอำเภอเทพา ศรชล.สงขลา ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา 50 คน จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม บริเวณหัวเขื่อนปากน้ำเทพา อ.เทพา จ.สงขลา ได้ขยะ 263 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็น ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก เศษโฟม หลอดพลาสติก รองเท้า เป็นต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง