ชุมชนสตูลเรียนรู้ ระบบนิเวศของแม่น้ำสู่การจัดการขยะทะเล
  • 20 พ.ค. 2565
  • 36

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับเทศบาลตำบลคลองขุด นำคณะจากโรงเรียนเทศบาล1 บ้านท่าจีน อบจ.สตูล ทสจ.สตูล ชุมชนชายฝั่ง และจิตอาสา 70 คน อบรมโครงการคลองสวยน้ำใส ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล โดยจัดบรรยายให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศของแม่น้ำลำคลอง การดูแลรักษาแม่น้ำลำคลอง การคัดแยกขยะปัญหาที่มาของขยะจากพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ สู่ท้องทะเล ผลกระทบจากขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายาก และปัญหาไมโครพลาสติก

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง