พาสำรวจสถานภาพเกาะ-หาด ในระบบหาดประจวบคีรีขันธ์
  • 20 พ.ค. 2565
  • 756

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) จัดเก็บข้อมูลสถานภาพชายฝั่ง และสถานภาพเกาะในพื้นที่รับผิดชอบ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทย เพื่อการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่หาดบ้านทางสาย ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอยู่ในระบบหาดบ้านทางสาย (T5D090) ลักษณะทางกายภาพเป็นหาดทราย มีการใช้ประโยชน์เป็นสถานที่พักผ่อนย่อนใจของนักท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหารและประมงพื้นบ้าน และพื้นที่แนวชายฝั่งมีการสะสมของตะกอนทราย ไม่พบการกัดเซาะชายฝั่ง ส่วนผลการสำรวจสถานภาพเกาะ 5 เกาะ ได้แก่ เกาะกูรำ เกาะนมสาว เกาะขี้นก เกาะระวิง เกาะระวาง อยู่ในระบบหาดอ่าวบางปู (T4G067) ลักษณะกายภาพของเกาะเป็นเกาะหินปูน การใช้ประโยชน์เกาะเป็นแหล่งดำน้ำดูปะการัง และการทำประมงพื้นบ้าน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง