ร่วมสภาการศึกษา ปล่อยเต่าทะเลและเก็บขยะชายหาดเกาะลันตา
  • 20 พ.ค. 2565
  • 1,030

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน 350 คน ในกิจกรรมปล่อยพันธุ์เต่าทะเล (เต่าตนุ) 151 ตัว และเก็บขยะชายหาด บริเวณชายหาดหน้า อบต.เกาะลันตา เพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำตามพระราชดำริของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเป็นการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทะเลอันดามัน จัดโดยสภาการศึกษา จ.กระบี่ โดยมี นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอเกาะลันตา เป็นประธาน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง