รวมพลังอาสา เก็บขยะในป่าชายเลนบางตะบูน
  • 20 พ.ค. 2565
  • 541

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ร่วมกับ อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล กลุ่มประมงชายฝั่งรักษ์ป่าชายเลน บางตะบูน และเทศบาลตำบลบางตะบูน หน่วยงานในพื้นที่ จัดเก็บขยะบริเวณป่าชายเลนข้างเทศบาล ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ได้ขยะรวม 11,250 กก. แยกเป็นขยะทั่วไป 709 กก. ขยะอินทรีย์ 416 กก. โดยขยะส่วนใหญ่เป็น ถุงก๊อปแก๊ป ฝาจุกพลาสติก และอุปกรณ์ประมง พลาสติก

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง