คณะจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ปลูกป่าชายเลน
  • 20 พ.ค. 2565
  • 741

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล นำคณะจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา 45 คน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น บริเวณป่าชายเลนท้องที่บ้านควนใหม่ ม.1 ต.จ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล โดยปลูกต้น โกงกางใบเล็ก 250 ต้น มีนายพิทยา เพชรรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลาเป็นประธาน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง