สำรวจแหล่งหญ้าทะเลระยอง ครั้งนี้ไม่พบหญ้าทะเลในพื้นที่
  • 21 พ.ค. 2565
  • 725

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก นำเรือมันใน 06 สำรวจประเมินสถานภาพของหญ้าทะเล บริเวณแหล่งหญ้าทะเล หาดพลา และหาดทรายแก้ว จ.ระยอง โดยวิธี Spot check โดยที่หาดพลา มีพื้นที่หญ้าทะเล 43.4 ไร่ ไม่พบหญ้าทะเล ลักษณะพื้นเป็นทรายปนกรวด และพื้นบางจุดพบมีตะกอนปกคลุม หนาประมาณ 5 ซม. คาดว่าเป็นตะกอนที่ไหลมาจากปากคลองบริเวณใกล้เคียง ส่วนหาดทรายแก้ว มีพื้นที่หญ้าทะเล 58.05 ไร่ ไม่พบหญ้าทะเล ลักษณะพื้นเป็นทรายปนเลนปนเปลือกหอย ทั้งนี้ไม่พบขยะทะเล ในทั้งสองพื้นที่สำรวจ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง