จัดวางซั้งเชือก (บ้านปลา) เสริมสมบูรณ์ทะเลหัวไทร
  • 21 พ.ค. 2565
  • 726

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมกับ อบจ.นครศรีธรรมราช สมาคมประมงพื้นบ้านหัวไทร หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง (นครศรีธรรมราช) โรงเรียนบ้านเกาะเพชร และบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 50 คน จัดวางซั้งเชือก (บ้านปลา) 100 ชุด ณ สมาคมประมงพื้นบ้านหัวไทร ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เพื่อสร้างแหล่งที่อยู่อาศัย ที่หลบภัย แหล่งอาหารของสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนชายฝั่งทะเล และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง