รวมใจอาสาเก็บขยะชายหาดแสนสุข ริมฝั่งทะเลสทิงพระ
  • 21 พ.ค. 2565
  • 23

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมกับ อบจ.สงขลา และ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) นำคณะ ศรชล.สงขลา อบต.บ่อแดง เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา 60 คน จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม บริเวณหาดแสนสุข ต.บ่อแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา ได้ขยะ 344 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็นขยะทั่วไป ได้แก่ ถุงพลาสติก รองเท้า ขวดพลาสติก เศษโฟม หลอดพลาสติก เป็นต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง