ปตท.สผ สนับสนุนทุนสร้างบ้านปลาให้เครือข่ายชายฝั่งปะนาเระ
  • 21 พ.ค. 2565
  • 727

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ร่วมกับ ปตท.สผ และกลุ่มเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง ชมรมประมงพื้นบ้านตำบลปะนาเระ จัดวางบ้านปลา (ซั้ง) ตามโครงการจัดทำแนวเขตอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลและบ้านปลา กิจกรรมสนับสนุนกลุ่มอนุรักษ์ จัดทำบ้านปลา (ซั้ง) ตามแผนการดำเนินงานการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวิต (Ocean for Life) ของ ปตท.สผ. ซึ่งดำเนินการสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายฯ ในพื้นที่ 17 จังหวัดรอบอ่าวไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู ชมรมประมงพื้นบ้าน ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง