พาสำรวจความสมบูรณ์แหล่งหญ้าทะเลอ่าวปากบาราและหมู่เกาะลิดี
  • 21 พ.ค. 2565
  • 755

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนล่าง สำรวจประเมินสถานภาพของหญ้าทะเลโดยวิธีวาง Line transect และ Spot check รวมทั้งความหลากหลายของสัตว์น้ำ บริเวณแหล่งหญ้าทะเลอ่าวปากบาราและหมู่เกาะลิดี (เกาะลิดีด้านใต้ ช่องว่างระหว่างเกาะลิดี และนอกเกาะลิดี) ผลการสำรวจพื้นที่หญ้าทะเลรวม 606 ไร่ พบหญ้าทะเลทั้งหมด 8 ชนิด ซึ่งบริเวณอ่าวปากบารา พบหญ้าทะเล 2 ชนิด ได้แก่ หญ้าคาทะเล(Enhalus acoroides) และหญ้าใบพาย (Halophila beccarii) โดยมีหญ้าใบพายเป็นชนิดเด่น สถานภาพอยู่ในเกณฑ์สมบูรณ์ปานกลาง สัตว์น้ำกลุ่มเด่นที่พบ ได้แก่ หอยกะพง หอยซองพลู กลุ่มปลาบู่ และกลุ่มกุ้งเคย พื้นทะเลมีลักษณะเป็นโคลน ส่วนบริเวณหมู่เกาะลิดีพบหญ้าทะเล 7 ชนิด ได้แก่ หญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides), หญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia), หญ้าชะเงาเต่า (Thalassia hemprichii), หญ้ากุยช่ายทะเล (Halodule uninervis), หญ้าเงาใบใหญ่ (Halophila major), หญ้าเงาใส (Halophila decipiens) และหญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) หญ้าชนิดเด่น ได้แก่ หญ้าใบมะกรูด สถานภาพอยู่ในเกณฑ์สมบูรณ์เล็กน้อย พื้นทะเลมีลักษณะเป็นทราย สัตว์น้ำชนิดเด่น ได้แก่ ดาวทะเลชนิด Pentaster obtusatus, Protoreaster nodosus และปลิงดำ (Holothuria atra) นอกจากนี้ ได้สำรวจ ประเมินสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวทุ่งจีน เกาะลิบง จ.ตรัง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่หญ้าทะเลโดยใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง