วราวุธ เผยความสำเร็จการจัดวางปะการังเทียม เกาะพะงันผลเป็นที่น่าพอใจ พบสัตว์ทะเลเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก
  • 22 พ.ค. 2565
  • 47

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำทีมผู้บริหารกรม ทช. มีอธิบดีโสภณ ทองดี นางสาวศิริพร ไชยสุต รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นายอรรจน์ ตุลารักษ์ ผู้จัดการฝ่ายโครงการร่วมทุน บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และ ดร. ศุภิชัย ตั้งใจตรง กรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง ทส. และคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่สำรวจสถานภาพพื้นที่จัดวางปะการังเทียม โดยใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม 7 ขาแท่น ในทะเลเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี โดยจากการรายงานและภาพถ่ายใต้น้ำของทีมสำรวจจากกรม ทช. เป็นที่น่าพอใจมากกับสภาพระบบนิเวศใหม่ ที่มีแนวโน้มที่จะเป็นแหล่งระบบนิเวศปะการังที่สมบูรณ์และสวยงาม สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์และแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม รมว.ทส. ได้ย้ำกับกรม ทช. ให้ติดตามการเปลี่ยนแปลงรวมถึงผลกระทบในทุกมิติอย่างรอบคอบ พร้อมทั้งให้ถอดบทเรียนจากผลการปฏิบัติงานครั้งนี้ และขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่อื่นๆ อีกทั้งให้ศึกษาเทคนิค เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยในการพัฒนางานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผสานองค์ความรู้ทางวิชาการ และความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในการมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง