รมว.ทส. นำปล่อยเต่าตนุคืนสู่ถิ่นทะเลสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
  • 22 พ.ค. 2565
  • 45

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารกรม ทช. มีอธิบดีโสภณ ทองดี รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ ตลอดจนนางสาวศิริพร ไชยสุต รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นายอรรจน์ ตุลารักษ์ ผู้จัดการฝ่ายโครงการร่วมทุน บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด รวมทั้งคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากกระทรวง ทส. ปล่อยเต่าตนุ 20 ตัว บริเวณชายหาด แฟร์เฮ้าส์ บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ การปล่อยเต่าทะเลกลับคืนสู่ธรรมชาติ เป็นการเพิ่มและขยายเผ่าพันธุ์เต่าทะเลไม่ให้สูญพันธุ์ เพราะเต่าทะเลนับเป็นสัตว์ทะเลหายาก และเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ อีกทั้งเป็นการปลุกจิตสำนึกให้เห็นถึงความสำคัญของการดูแล อนุรักษ์เต่าทะเลให้คงอยู่กับธรรมชาติและท้องทะเลไทยไปอีกนานแสนนาน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง