ปลัด ทส. นำทีมลงพื้นที่จัดการน้ำเสียและขยะบนเกาะสมุย
  • 22 พ.ค. 2565
  • 64

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหาร ทส. ในพื้นที่สุราษฎร์ธานี ตรวจติดตามการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและเดินระบบบำบัดน้ำเสียเดิม และโครงการจ้างเหมาเอกชนขนขยะมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอย เทศบาลนครเกาะสมุย เพื่อนำไปกำจัดในสถานที่ที่ถูกสุขลักษณะนอกเขตเทศบาลนครเกาะสมุย ณ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อหาแนวทางที่จะบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล ของเสียภายในเกาะสมุยอย่างเป็นระบบ ให้กระทบกับทรัพยากรธรรมชาติบนเกาะสมุย และความเป็นอยู่ของประชาชนให้น้อยที่สุด เพื่อเป็นการรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามให้คงอยู่ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนที่อาศัยบนเกาะสมุย โดยมีรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเกาะสมุย นำตรวจเยี่ยมสถานที่และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง