กำหนดจุดร่วมกัน เตรียมพร้อมวางทุ่นผูกเรือเกาะสมุย
  • 23 พ.ค. 2565
  • 51

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับผู้แทนผู้ประประกอบการท่องเที่ยว และกลุ่มประมงพื้นบ้านหาดละไม ซึ่งมีเรือประมงและเรือท่องเที่ยวรวมกันประมาณ 50 ลำ สำรวจพื้นที่และกำหนดจุดติดตั้งทุ่นผูกเรือ ในพื้นที่บริเวณหาดท้องตะเคียน หาดแหลมหนัน และหาดละไม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี รวม 12 จุด โดยผลการสำรวจที่ได้จะนำไปเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการยื่นขออนุญาตติดตั้งทุ่นผูกเรือกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย และจัดทำความพร้อมในการจัดวางในปีงบประมาณ 2566 ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง