บ้านขอนคลานตะวันตก ปล่อยพันธุ์ปูม้าเสริมทะเลสตูล
  • 24 พ.ค. 2565
  • 329

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับนายพิชญพัทธ์ เรืองชาตรี นายอำเภอทุ่งหว้า กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านขอนคลานตะวันตก อบต.ขอนคลาน คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านขอนคลาน และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ต.ขอนคลานตะวันตก 60 คน ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปูม้า บริเวณท่าเรือขอนคลาน ม.3 ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล และวางซั้งกอเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำของชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง กรม ทช. ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำชายฝั่งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งของชุมชน ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง