ระดมจิตอาสา เก็บทำความสะอาดหน้าหาดบ้านสวนกง
  • 24 พ.ค. 2565
  • 685

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมกับ อบจ.สงขลา และ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา 50 คน จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม บริเวณหาดบ้านสวนกง ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา ทั้งนี้ สามารถจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างได้ปริมาณทั้งสิ้น 517 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็นขยะทั่วไป ได้แก่ เศษโฟม ขวดแก้ว รองเท้า ไฟแช็ค และขวดพลาสติก เป็นต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง