ม.หอการค้าไทย จัดกิจกรรม Art to the ocean ที่ระยอง
  • 24 พ.ค. 2565
  • 694

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ต้อนรับกลุ่มอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในโอกาสเดินทางมาจัดกิจกรรม Art to the ocean เพื่อเป็นผู้สื่อสารให้คนทั่วไปตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สัตว์ทะเลจะต้องเผชิญ โดยได้มีการจัดกิจกรรมเสวนาร่วมกับศิลปินที่เป็นอาสาไปก่อนหน้านี้ และในวันนี้ได้พาผู้ร่วมกิจกรรมมาทำกิจกรรมอาสาช่วยทำความสะอาดบ่อเต่าป่วย และส่งมอบของให้ทางโรงพยาบาลสัตว์ทะเลหายาก จ.ระยอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาและดูแลสัตว์ป่วยต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง