ปะการังเกาะยา ทะเลตรัง ยังดีไม่พบการฟอกขาว
  • 25 พ.ค. 2565
  • 30

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนล่าง สำรวจและติดตามปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเล บริเวณแนวปะการังเกาะยา จ.ตรัง ผลการสำรวจเบื้องต้นไม่พบปะการังฟอกขาว จากนั้นได้เก็บตัวอย่างปะการังเพื่อนำไปวิเคราะห์หาปริมาณไมโครพลาสติกในปะการัง จากแนวปะการังทั้งด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตก บริเวณเกาะยา ในปะการัง 3 สกุล ได้แก่ ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังจาน (Turbinaria spp.) และปะการังโขด (Porites spp.) ส่วนขยะทะเลในแนวปะการังพบว่ามีที่มาจากกิจกรรมการประมง เช่น เศษอวน เศษเอ็น และเหยื่อปลอม ตกค้างบนปะการัง ทั้งนี้ ได้นำขยะที่ตกค้างออกจากแนวปะการังเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง