สงขลา ระดมเก็บขยะทะเลชายฝั่งสทิงหม้อต่อเนื่อง
  • 25 พ.ค. 2565
  • 674

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมกับ อบจ.สงขลา และ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) นำผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา 50 คนจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม บริเวณชุมชนชายฝั่งบ้านใหม่ ม.1 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา สามารถจัดเก็บขยะทะเลได้ 65 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็นขยะทั่วไป ได้แก่ ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก กระป๋องเครื่องดื่ม ขวดแก้ว ถ้วย/แก้วพลาสติก เป็นต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง