ซากวาฬเกยตื้น ทะเลภูเก็ต
  • 25 พ.ค. 2565
  • 718

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยยศูนย์วิจัย ทช. อันดามันตอนบน (ศวอบ.) รายงานผลจัดการซากวาฬเกยตื้น กรณีได้รับแจ้งจากเครือข่ายช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก ว่าพบซากวาฬเกยตื้นบริเวณอ่าวหลาน้อย เกาะราชาใหญ่ จ.ภูเก็ต ผลการชันสูตรสภาพซากเบื้องต้นพบว่าเป็นซากวาฬหัวทุยแคระ (Dwarf sperm whale) ความยาวลำตัวประมาณ 200 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 100 กิโลกรัม อยู่ในช่วงวัยเด็ก สภาพซากเน่ามาก ความสมบูรณ์ร่างกายอยู่ในระดับผอม สภาพภายนอกพบบาดแผลจากการเกยตื้น และมีรอยถลอก ซึ่งต้องมีการตรวจสอบสภาพซากเพิ่มเติม ได้ดำเนินการประสานจัดการซากเบื้องต้นเพื่อนำซากดังกล่าวมาผ่าชันสูตรหาสาเหตุการตายต่อไป

 

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง