ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูทะเล กับกลุ่มชุมชนชายฝั่งสทิงพระ
  • 26 พ.ค. 2565
  • 542

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ร่วมกับสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) เข้าร่วมกิจกรรมการวางบ้านปลา กับ บริษัท ปตท สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ณ ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู บ้านพังสาย อ.สทิงพระ จ.สงขลา และลงพื้นที่สำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ จ.สงขลา 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งหาดยายแคง อ.สทิงพระ กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่งบ้านพังสาย-พังเดี๊ยะ อ.สทิงพระ และกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมงบ้านม่วงพุ่ม อ.สิงหนคร เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาเสริมสร้างศักยภาพชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ชายฝั่งทะเลต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล
วันที่ 19 มกราคม 2566 กรม ทช. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล โดยมี พล.ต.ต. พนัญชัย ชื่นใจธรรม รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ มีผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมที่ดิน และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. การประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือและเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ไปตรวจพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ตามกำหนดในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 นี้ เพื่อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนำไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต่อไป
20 มกราคม 2566
ดูเพิ่มเติม