ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูทะเล กับกลุ่มชุมชนชายฝั่งสทิงพระ
  • 26 พ.ค. 2565
  • 672

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ร่วมกับสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) เข้าร่วมกิจกรรมการวางบ้านปลา กับ บริษัท ปตท สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ณ ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู บ้านพังสาย อ.สทิงพระ จ.สงขลา และลงพื้นที่สำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ จ.สงขลา 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งหาดยายแคง อ.สทิงพระ กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่งบ้านพังสาย-พังเดี๊ยะ อ.สทิงพระ และกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมงบ้านม่วงพุ่ม อ.สิงหนคร เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาเสริมสร้างศักยภาพชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ชายฝั่งทะเลต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง