ชุมชนจับมือเอกชนปลูกป่าชายเลนบ้านท่าดิน ท้ายเหมือง
  • 26 พ.ค. 2565
  • 539

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกับโรงแรมลาเวล่า เขาหลัก (ในเครือบริษท สตาร์ โฮม บีช รีสอร์ท จำกัด) ชุมชนในพื้นที่ และผู้ใหญ่บ้าน ม.4 (นายห้าบีดีน วาหะรักษ์) 50 คน ปลูกป่าชายเลนบริเวณที่ว่างสาธารณะ ใกล้ป่าชายเลนตามธรรมชาติ ท้องที่ ม.4 บ้านท่าดินแดง ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ พร้อมเก็บขยะจากกิจกรรมปลูกป่าฯ และขยะต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล
วันที่ 19 มกราคม 2566 กรม ทช. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล โดยมี พล.ต.ต. พนัญชัย ชื่นใจธรรม รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ มีผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมที่ดิน และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. การประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือและเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ไปตรวจพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ตามกำหนดในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 นี้ เพื่อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนำไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต่อไป
20 มกราคม 2566
ดูเพิ่มเติม