ชุมชนจับมือเอกชนปลูกป่าชายเลนบ้านท่าดิน ท้ายเหมือง
  • 26 พ.ค. 2565
  • 676

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกับโรงแรมลาเวล่า เขาหลัก (ในเครือบริษท สตาร์ โฮม บีช รีสอร์ท จำกัด) ชุมชนในพื้นที่ และผู้ใหญ่บ้าน ม.4 (นายห้าบีดีน วาหะรักษ์) 50 คน ปลูกป่าชายเลนบริเวณที่ว่างสาธารณะ ใกล้ป่าชายเลนตามธรรมชาติ ท้องที่ ม.4 บ้านท่าดินแดง ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ พร้อมเก็บขยะจากกิจกรรมปลูกป่าฯ และขยะต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง