เก็บขยะจากทุ่นกักขยะ หน้าวัดจากแดงปากน้ำเจ้าพระยา
  • 26 พ.ค. 2565
  • 584

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับกลุ่มชุมชนบ้านวัดจากแดง เก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) ในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้ขยะรวม 110 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ เศษพลาสติก ขวดเครื่องดื่มพลาสติก ถุงพลาสติกมีหูหิ้ว และโฟม ทั้งนี้ทางกลุ่มชุมชนบ้านวัดจากแดงได้นำขยะที่จัดเก็บได้ไปรีไซเคิล และส่วนที่เหลือนำไปกำจัดให้ถูกต้องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล
วันที่ 19 มกราคม 2566 กรม ทช. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล โดยมี พล.ต.ต. พนัญชัย ชื่นใจธรรม รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ มีผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมที่ดิน และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. การประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือและเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ไปตรวจพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ตามกำหนดในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 นี้ เพื่อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนำไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต่อไป
20 มกราคม 2566
ดูเพิ่มเติม