เก็บขยะจากทุ่นกักขยะ หน้าวัดจากแดงปากน้ำเจ้าพระยา
  • 26 พ.ค. 2565
  • 709

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับกลุ่มชุมชนบ้านวัดจากแดง เก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) ในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้ขยะรวม 110 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ เศษพลาสติก ขวดเครื่องดื่มพลาสติก ถุงพลาสติกมีหูหิ้ว และโฟม ทั้งนี้ทางกลุ่มชุมชนบ้านวัดจากแดงได้นำขยะที่จัดเก็บได้ไปรีไซเคิล และส่วนที่เหลือนำไปกำจัดให้ถูกต้องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง