อาสาคลองประสงค์ จัดเก็บขยะที่ท่าเทียบเรือเกาะกลาง
  • 26 พ.ค. 2565
  • 687

วันที่ 25 พฤษภาคม กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมกับ อบต.คลองประสงค์ และประชาชนในพื้นที่ 40 คน จัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศ พร้อมทั้งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ พลาสติก บริเวณท่าเทียบเรือเกาะกลาง และบริเวณถนน ม.1 ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ ระยะทางประมาณ 1 กม. สามารถเก็บขยะได้ 336.5 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็น ขวดเครื่องดื่มพลาสติก ถุงก็อปแก็ป ขวดแก้ว กระป๋องเครื่องดื่ม ถุงพลาสติกอื่นๆ จากนั้น มอบให้ อบต.คลองประสงค์ นำขยะไปบริหารจัดการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง