จับมือทหาร กองทัพภาคที่4 ปลูกเสริมป่าชายเลนไชยา
  • 26 พ.ค. 2565
  • 620

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับ พันเอก ภัทรชัย แทนขำ เลขาธิการประจำกองทัพภาคที่ 4 รองเลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 4 คณะ กอ.รมน.14 จังหวัดภาคใต้ คณะกรรมการบริหาร ทสปช. คณะกรรมการบริหาร กอ.รมน.ภาค 4 คณะกรรมการบริหาร กอ.รมน.14 จังหวัดภาคใต้ สำนักงานเทศบาลตำบลพุมเรียง ปลูกเสริมป่าชายเลนตามโครงการจัดกิจกรรมสัญจร ครั้งที่ 1 โดยใช้กล้าไม้โกงกางใบเล็ก 200 ต้น เนื้อที่ 1 ไร่ บริเวณชายหาดพุมเรียง ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล
วันที่ 19 มกราคม 2566 กรม ทช. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล โดยมี พล.ต.ต. พนัญชัย ชื่นใจธรรม รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ มีผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมที่ดิน และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. การประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือและเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ไปตรวจพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ตามกำหนดในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 นี้ เพื่อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนำไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต่อไป
20 มกราคม 2566
ดูเพิ่มเติม