จับมือทหาร กองทัพภาคที่4 ปลูกเสริมป่าชายเลนไชยา
  • 26 พ.ค. 2565
  • 22

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับ พันเอก ภัทรชัย แทนขำ เลขาธิการประจำกองทัพภาคที่ 4 รองเลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 4 คณะ กอ.รมน.14 จังหวัดภาคใต้ คณะกรรมการบริหาร ทสปช. คณะกรรมการบริหาร กอ.รมน.ภาค 4 คณะกรรมการบริหาร กอ.รมน.14 จังหวัดภาคใต้ สำนักงานเทศบาลตำบลพุมเรียง ปลูกเสริมป่าชายเลนตามโครงการจัดกิจกรรมสัญจร ครั้งที่ 1 โดยใช้กล้าไม้โกงกางใบเล็ก 200 ต้น เนื้อที่ 1 ไร่ บริเวณชายหาดพุมเรียง ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง