ทช. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมค่ายเยาวชน ACE
  • 26 พ.ค. 2565
  • 824

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายเยาวชน ACE Youth Camp 2022 และกล่าวแสดงความยินดี พร้อมทั้งให้ปาฐกถาพิเศษ แก่เยาวชน จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมูลนิธิโลกสีเขียว สวนนงนุชพัทยา บริษัท ทรูคอร์ปเรชั่น จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดยมีนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์การจัดเพื่อจัดกระบวนการ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในกลุ่มเยาวชน พัฒนาศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนบทบาทเยาวชนไทย ในการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในระดับประเทศและเวทีโลกต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง