ทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลนอ่าวลึก เพื่อประโยชน์สาธารณะ
  • 26 พ.ค. 2565
  • 62

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมกับ ทสจ.กระบี่ กอ.รมน.กระบี่ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 สนธิกำลัง ปฏิบัติการรื้อถอนผลอาสิน(สวนปาล์มน้ำมัน) ออกไปจากพื้นที่บุกรุกในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองกาโหรดและป่าคลองหิน ท้องที่ บ้านควนโอ ม.5 ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่  เนื้อที่ 30-1-08 ไร่ เพื่อทวงคืนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำประโยชน์โดยมิชอบให้กลับคืนมาเป็นที่ดินของรัฐและฟื้นฟูป่าชายเลนให้สมบูรณ์ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง