ตรวจสอบระบบนิเวศทะเลเกาะยาว-เกาะไข่ พังงา
  • 26 พ.ค. 2565
  • 762

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน ติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เกาะยาว และ เกาะไข่ จ.พังงา ผลการติดตามตรวจสอบในเบื้องต้น พบว่าอุณหภูมิน้ำอยู่ในช่วง 30.7-31.4 องศาเซลเซียส ความเค็มเฉลี่ยที่ประมาณ 31 ppt ค่าการละลายของออกซิเจนในน้ำทะเล 5.32-6.75 mg/l สภาพโดยทั่วไป ท้องฟ้ามีเมฆครึ้มในตอนเช้า มีฝนประปราย และท้องฟ้าแจ่มใสในตอนบ่าย คลื่นลมปานกลาง อากาศเย็น น้ำทะเลมีความขุ่น ในพื้นที่เกาะยาวมีนักท่องเที่ยวไม่มากนัก

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง