ตรวจคุณภาพน้ำทะเล อ่าวป่าตองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดี
  • 27 พ.ค. 2565
  • 68

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน ติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณอ่าวป่าตองและแนวปะการังในพื้นที่ พบค่าคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น มีค่าความเค็ม 31-32 ppt อุณหภูมิน้ำ 26.8-30.7 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 5.66-8.58 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนในบริเวณแนวปะการัง พบค่าความเค็ม 30-32 ppt อุณหภูมิน้ำทะเล 28.9-30.5 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 6.18-6.57 มิลลิกรัมต่อลิตร สภาพอากาศทั่วไป อากาศร้อนอบอ้าว มีเมฆมาก คลื่นแรงและสูง และมีจำนวนนักท่องเที่ยวไม่มาก

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง