ร่วมจัดกิจกรรมฟื้นฟูทะเลสะกอม ตามแนวพระดำริฯ
  • 27 พ.ค. 2565
  • 136

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนล่าง ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับขยะทะเลและผลกระทบของขยะทะเลต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปลูกต้นโกงกางจำลอง ปล่อยเต่าทะเล เก็บขยะชายหาด และดำน้ำเก็บขยะในแนวปะการัง โดยมีนักดำน้ำอาสาสมัคร และเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ในกิจกรรมรักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ณ ชายหาดสะกอม (สถานีบริการวิชาการชุมชนเทพา) ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา โดยมี พลเรือโท สุนทร คำคล้าย ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็นประธาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลุกสร้างจิตสำนึกและช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลไทยให้คงความสมบูรณ์ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง