ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูทะเล กับกลุ่มชุมชนชายฝั่งสงขลา
  • 27 พ.ค. 2565
  • 71

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ร่วมกับสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) สำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ จ.สงขลา 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มศูนย์เพาะฟักลูกปูม้าบ้านพังเค็มอ.ระโนด กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกร้ามเพื่อการฟื้นฟูและยั่งยืน อ.กระแสสินธุ์ กลุ่มฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาและอนุรักษ์โลมาอิรวดี อ.กระแสสินธุ์ และกลุ่มอนุรักษ์เพาะฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งบ้านวัดกระชายทะเล อ.สทิงพระ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาเสริมสร้างศักยภาพชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ชายฝั่งทะเลต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง