จัดกิจกรรมฟื้นฟูชายหาดยายแคง ทะเลสทิงพระ
  • 27 พ.ค. 2565
  • 26

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมกับ อบจ.สงขลา และ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) นำทีม อบต.วัดจันทร์ โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ โรงเรียนวัดบ่อประดู่ กรมประมง ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา 60 คน จัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม บริเวณชายหาดยายแคง ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา โดยมี นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธาน พร้อมจัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาด การปล่อยพันธุ์ปู 2 ล้านตัว และวางซั้งบ้านปลา โดยสามารถจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างได้ปริมาณทั้งสิ้น 186 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็นขยะทั่วไป ได้แก่ โฟม ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก กระป๋องเครื่องดื่ม ขวดแก้ว ถ้วย/แก้วพลาสติก

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง